• Ελευθερία Μιχαλιάνου Χάλαρη –  Πρόεδρος
  • Γεώργιος Ψαρομμάτης – Αντιπρόεδρος
  • Ευθυμία Χρυσίνα  – Γραμματέας
  • Δημήτριος Χροναίος – Ταμίας
  • Φωτεινή Δενδρολιβανά  Χρυσίνα – Μέλος
  • Χάιδω Σπανοπούλου – Μέλος
  • Μαρινάκης Βικέντιος – Μέλος

 

Advertisements