ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γεώργιος Ψαρομμάτης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Βικέντιος Μαρινάκης
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ευθυμία Χρυσίνα
ΤΑΜΙΑΣ Φωτεινή Δενδρολιβανά-Χρυσίνα
ΜΕΛΟΣ Δημήτριος Χροναίος
ΜΕΛΟΣ Χάιδω Σπανοπούλου
ΜΕΛΟΣ Μαρία Θανοπούλου
Advertisements